NAŠA PONUKA

Montáž káblov v budovách

Montáž zásuviek, vypínačov, svietidiel

Montáž rozvádzačov s ističmi

Opravy nefunkčných vedení a zariadení

Rekonštrukciu vedení v bytoch a domoch

Pripojenie spotrebičov k vedeniu

UKÁŽKA BYTOVÉHO ROZVÁDZAČA